Trong video này mình sẽ trình bày ví dụ về Blockchain, qua một câu chuyện vô cùng đơn giản và thực tế trong cuộc sống. Mình hy vọng bất cứ ai trong chúng ta cũng hiểu về nền tảng công nghệ hiện đại Blockchain này
Hình ảnh được cung cấp bởi Pete Linforth từ Pixabay
Hình ảnh được cung cấp bởi Annalise Batista từ Pixabay
Hình ảnh được cung cấp bởi Erzsébet Apostol từ Pixabay
Hình ảnh được cung cấp bởi FiveFlowersForFamilyFirst từ Pixabay
Hình ảnh được cung cấp bởi OpenClipart-Vectors từ Pixabay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here